de Marge - boeken & bijzondere producties

boeken & bijzondere producties

De Marge verzorgt boeken, zowel vormgeving, als opmaak, druk en afwerking. In hoge en lage oplages.

Voor bedrijven, organisaties en particulieren.

Velen die gedichten, verhalen of een (auto)biografie schrijven hebben ook de behoefte dit in eigen beheer uit te geven. Wij besteden veel aandacht aan de uitvoering: aan de hand van door u meegebrachte voorbeelden en ideeën, en de collectie in onze drukkerij. De Marge denkt mee over oplage, prijsvaststelling en distributie. De Marge is ook geregistreerd als uitgever. Als u dat wilt krijgt uw boek een ISBN nummer; van alle boeken die bij ons met ISBN worden uitgegeven gaat een exemplaar naar de Koninklijke Bibliotheek Den Haag.

Het bovenstaande geldt ook voor kunstboekenprentenboeken, jubileumboeken en herdenkingsboeken.

U kunt desgewenst zelf in onze grafische werkplaats aan de voorbereiding van uw boek werken. Wij maken in samenspraak met u een stramien. U kunt dan zelf aan de opmaak werken, wij helpen “on demand”.

Wat betreft almanakken en jaarboeken: neem contact met ons op. Er is veel mogelijk.